شیدایی

ازدواج های ثبت شده

آقا : نيما
خانم : حدیث
شهر : شيراز
شهر : فيروز آباد
آقا : امیر
خانم : امید
شهر : بندرعباس
شهر : بندرعباس
آقا : سلیمان
خانم : فاطمه
شهر : شهركرد
شهر : شهركرد
آقا : شاهین
خانم : عاطفه
شهر : تبريز
شهر : كليبر
آقا : علیرضا
خانم : زهره
شهر : فريدونكنار
شهر : مشهد
آقا : مهدی
خانم : زهرا
شهر : شيراز
شهر : بويراحمد
آقا : علي رضا
شهر : تهران
شهر : تهران
آقا : شهریار
خانم : ایدا
شهر : اصفهان
شهر : اصفهان
آقا : سیدمحسن
خانم : آرزو
شهر : تهران
شهر : شهريار
آقا : مهران
خانم : اکرم
شهر : سمنان
شهر : گرمسار

سایت همسریابی شیدایی ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان پر اهمیت ترین تصمیم فردی هر انسانی در طول زندگی می باشد و تسهیل در امر انتخاب همسر برای ازدواج که باید به شکل آگاهانه و با نگاه عقلانی صورت بگیرد،یکی از مهمترین قسمتهای فرآیند ازدواج می باشد. از این رو سایت ازدواج و همسریابی شیدایی که در مقوله تسهیل در امر انتخاب همسر در فضای مجازی فعالیت دارد،سعی کرده است تا محیطی مناسب و با نظارت دقیق برای رعایت موازین شرعی و عرفی به وجود بیاورد و با استفاده از امکانات اینترنتی که در اختیار بشر امروز قرار گرفته است و گستردگی فضای مجازی که بدور از محدودیت‌های فضای حقیقی،توانایی معرفی گزینه های بیشتری برای ازدواج را دارد را تسهیل نماید. سایت همسریابی شیدایی مدعی این امر نیست که بهترین انتخاب را برای کاربران خویش به همراه خواهد داشت بلکه متولیان همسریابی شیدایی خود به این امر اذعان دارند که انتخاب همسر فرآیندی بسیار دقیق و عاقلانه باید باشد و تنها با یک آشنایی مجازی در سایت همسریابی،ممکن نیست که انسان به ایده آل واقعی خویش در ازدواج دست یابد بلکه سایت همسریابی تنها و تنها محلی برای آشنایی های اولیه می باشد و تنها به اطلاعات کلی بسنده کرده است در صورتی که باید این آشنایی ها در گامهای بعدی در فضای حقیقی به شکل دقیق و روانشناسی شده صورت بگیرد و برای همین امر اطلاع خانواده ها بسیار ضروری و اساسی است. برای داشتن یک انتخاب درست در زمینه ازدواج باید تمام مراحل آشنایی و دلبستگی تحت نظر خانواده ها و مشاوران ذیصلاح صورت بگیرد. سایت همسریابی شیدایی برای تمام کاربران خویش آرزوی سعادت و خوشبختی و داشتن یک انتخاب عاقلانه و زندگی عاشقانه را خواهان است.