پشتیبانی تلفنی در روز های غیر تعطیل از ساعت 10:30 الی 14:30 میباشد.  (لطفاً در غیر از این ساعات به هیچ عنوان تماس نگیرید و در غیر این ساعات میتوانید سوال خود را بصورت پیامک مطرح نمایید)

شماره  0407485- 0912   مربوط به پشتیبانی تلفنی معرفان شیدایی می باشد.


 


موفق و پیروز باشید
تیم پشتیبانی سایت شیدایی