شیدایی

ازدواج های ثبت شده

آقا : محسن
خانم : شهرزاد
متولد : 1338/3/15
متولد : 1355/7/15
شهر : تهران
شهر : كاشان
آقا : مسعود
خانم : سیما
متولد : 1365/8/11
شهر : اروميه
شهر : اروميه
آقا : منصور
خانم : سارا
متولد : 1346/7/29
متولد : 1356/1/21
شهر : شيراز
شهر : شيراز
آقا : یونس
خانم : الینا
متولد : 1361/12/6
شهر : مشهد
شهر : بندرعباس
آقا : رضا
خانم : پروانه
متولد : 1344/11/22
متولد : 1347/3/15
شهر : تهران
شهر : كاشان
آقا : سجاد
خانم : پریسا
شهر : ملكان
شهر : مياندوآب
آقا : احسان
خانم : زیبا
متولد : 1369/6/20
شهر : اصفهان
شهر : شاهين شهر و ميمه
آقا : علی رضا
خانم : لیلا
متولد : 1364/2/13
متولد : 1367/7/16
شهر : تهران
شهر : كرمانشاه
آقا : علی
خانم : Fatemetirmahi80di
شهر : گچساران
شهر : قزوين
آقا : نیما
خانم : مهسا
متولد : 1371/9/28
متولد : 1371/9/28
شهر : اهواز
شهر : آبادان
آقا : رضا
خانم : ملینا
متولد : 1369/8/16
شهر : ممسني
شهر : گنبد كاووس
آقا : یعقوب
خانم : مهدیه
متولد : 1358/11/20
شهر : بندرعباس
شهر : ميناب
آقا : علیرضا
خانم : مهدیا
متولد : 1368/6/16
متولد : 1372/12/1
شهر : تهران
شهر : گچساران
آقا : محمد
خانم : عاطفه
متولد : 1366/11/5
شهر : اصفهان
شهر : اصفهان
آقا : علیرضا
خانم : فرزانه
متولد : 1364/2/13
متولد : 1370/2/28
شهر : کرج
شهر : مهرشهر
آقا : بهنام
خانم : المیرا
متولد : 1367/6/30
متولد : 1368/1/15
شهر : فيروز آباد
شهر : همدان

سایت شیدایی یک سایت رایگان همسریابی است که بستری مناسب برای پیدا کردن نیمه گمشده تان را در اختیارتان قرار خواهد داد. با شناخت این سایت و ورود به آن می توانید جفت فرکانسی تان را پیدا و با او ازدواج کنید. امکاناتی که این سایت می دهد به شما در پیدا کردن این جفت، بسیار کمک خواهد کرد.