شیدایی

ازدواج های ثبت شده

آقا : یعقوب
خانم : فریبا
متولد : 1358/11/20
متولد : 1361/5/15
شهر : بندرعباس
شهر : بندرعباس
آقا : کمال
خانم : همتا
متولد : 1367/12/22
شهر : لنجان
شهر : شهركرد
آقا : عباس
خانم : مهتاب
متولد : 1343/2/25
متولد : 1351/12/12
شهر : تهران
شهر : تهران
آقا : علی
خانم : مستعار
شهر : بهبهان
شهر : بوشهر
آقا : هادی
خانم : فاطمه
متولد : 1368/6/13
متولد : 1370/1/18
شهر : رفسنجان
شهر : تهران
آقا : بابک
خانم : ماسوا
متولد : 1362/8/19
شهر : اردبيل
شهر : تبريز
آقا : بهنام
خانم : راضیه
متولد : 1364/7/15
متولد : 1368/6/24
شهر : اسلامشهر
شهر : تهران
آقا : اسلام
خانم : فاطمه
متولد : 1362/8/20
متولد : 1364/6/31
شهر : اسلام آباد غرب
شهر : اسلام آباد غرب
آقا : محمد
خانم : سوگل
متولد : 1363/11/1
متولد : 1350/6/30
شهر : شهريار
شهر : تهران
آقا : امیرعلی
متولد : 1363/10/22
شهر : تهران
شهر : تهران
آقا : عرفان
خانم : فاطمه
متولد : 1366/4/18
متولد : 1368/1/19
شهر : قزوين
شهر : رودسر
آقا : اردلان
خانم : مهسا
متولد : 1365/2/11
شهر : تهران
شهر : اندیشه
آقا : سیروان
خانم : ساناز
متولد : 1340/2/23
متولد : 1344/2/15
شهر : كرمانشاه
شهر : اروميه
آقا : محمدعلی
خانم : محمدعلی
متولد : 1370/1/17
متولد : 1370/1/17
شهر : يزد
شهر : يزد

سایت شیدایی یک سایت رایگان همسریابی است که بستری مناسب برای پیدا کردن نیمه گمشده تان را در اختیارتان قرار خواهد داد. با شناخت این سایت و ورود به آن می توانید جفت فرکانسی تان را پیدا و با او ازدواج کنید. امکاناتی که این سایت می دهد به شما در پیدا کردن این جفت، بسیار کمک خواهد کرد.